Ako nakúpiť

Všetko o nákupe

1. Objednávka a ochrana osobných údajov.

Pri objednávke budú požadované Vaše platné identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.
Tevget s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.victorysportswear.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu. 

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci uzatvorením zmluvy ďalej súhlasí s automatickým dopĺňaním osobných údajov kupujúceho v košíku a to po zadaní telefónneho čísla či emailu kupujúceho.

Predávajúci v zmysle § 23 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov poveril výkonom dohľadu nad spracovaním osobných údajov zodpovednú osobu s platným potvrdením Úradu na ochranu osobných údajov o absolvovaní skúšky podľa § 24 vyššie uvedeného zákona.
 

2. Potvrdenie objednávky

Objednávka je spracovaná do 24 hodín. Potvrdenie prijatia objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. Pre potvrdenie niektorých objednávok (napr. pri odbere väčšieho množstva a podob.) Vás skontaktujeme telefonicky. 

3. Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 1 hodiny zrušiť a to telefonicky na čísle +421 948 855 014 alebo e-mailom zaslaným na adresu info@victorysportswear.eu. Po uplynutí tejto doby už môže dôjsť k expedícii tovaru k zákazníkovi a tovar môže byť už odovzdaný prepravcovi. V prípade, ak ste medzičasom už uhradili časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude Vám táto suma bezodkladne (najneskôr však do 14 kalendárnych dní) prevedená späť na Váš účet, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa už tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť v lehote 14 dní. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4. Platba

Predávajúci umožňuje zákazníkovi uhradiť predom zjednanú cenu (za tovar a jeho prepravu k zákazníkovi) výberom jednej z nižšie uvedených poskytovaných možností platby:

  • Dobierkou - Slovenská poštai - platba sa uskutočňuje pri prevzatí tovaru

  • PayPal - platba sa uskutočni cez službu paypal. Buď cez úćet v službe Paypal alebo cez kreditnú/debetnú kartu..

  • Prevodom na účet 

Všetky ceny na internetovom obchode www.victorysportswear.eu, sú zmluvné a konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak a sú časovo obmedzené. 

 

5. Dodacie podmienky

Dodacia lehota je priemerne 2 pracovné dni v prípade platby dobierkou ak je tovar skladom, v prípade platby cey PayPal priemerne do 2 pracovných dní po zaevidovaní platby, ak nie je uvedené inak. Pokiaľ objednávku uhrádzate príkazom, tovar expedujeme po zaevidovaní platby, takže dodacia lehota sa môže predĺžiť aj na 5 pracovných dní. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne (najneskôr však do 14 kalendárnych dní) vrátená späť prevodom na jeho účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze budú kupujúcemu vrátené príkazom na bankový účet kupujúceho.